หลังคาโค้งกับหลังคาจั่วแบบไหนป้องกันน้ำดีกว่ากัน


2019-08-13 14:48

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 211

หากสงสัยว่าหลังคาโค้งกับ หลังคาจั่ว แบบไหนป้องกันน้ำดีกว่ากัน ด้วยลักษณะทางกายภาพของรูปแบบหลังคานั้น สามารถบอกได้เลยว่า

ที่ความสูงระหว่างยอดของหลังคากับปลายหลังคาเท่ากันหลังคาโค้งมีโอกาสน้ำรั่วน้อยกว่า หลังคาจั่ว ที่กล้าตอบแบบนั้นเพราะมีเหตุผลเบื้องหลังมาจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของลักษณะการไหลของน้ำบนผิวหลังคานั่นเอง

     ให้ลองจินตนาการ ว่ามีน้ำฝนตกลงมาจำนวนหนึ่ง เอาเป็นว่าตกหนึ่งมิลลิเมตรที่ยอดของหลังคา จากนั้นเมื่อน้ำฝนนั้นไหลลงมาจะเจอกับน้ำฝนที่ตกบนหลังคาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมิลลิเมตร และสะสมต่อมาเรื่อยๆจนถึงปลายหลังคา น้ำฝนก็จะมีปริมาณเท่ากับความยาวของหลังคา สรุปคือปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความยาวของหลังคา

     หลังคาจั่ว มีความลาดเอียงแบบคงที่เป็นเส้นตรง หมายความว่าน้ำฝนที่ไหลลงตั้งแต่ส่วนที่อยู่บนยอดหลังคาจนถึงปลายหลังคาจะมีความเร็วเท่ากัน แม้ว่าจะสะสมน้ำเพิ่มขึ้นตามระยะทางมากเท่าไรก็ตาม โอกาสที่น้ำรั่วที่ปลายหลังคาจะมีมาก เพราะมีปริมาณน้ำมากที่สุดแต่ความลาดเอียงของหลังคาเท่าเดิม

     หลังคาโค้ง ความลาดเอียงของหลังคาแปรเปลี่ยนไปตามระยะทางของหลังคา ที่ยอดของหลังคาโค้งจะมีความลาดเอียงน้อยที่สุดเกือบเป็นเส้นตรง แต่ถัดลงมาความลาดเอียงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และเอียงมากที่สุดที่ปลายหลังคา ทำให้ความลาดเอียงของหลังคาสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนที่สะสมตามระยะทาง นั่นคือ น้ำฝนที่ยอดหลังคามีน้อยหลังคาเอียงลาดน้อย แต่ยิ่งมีน้ำฝนสะสมมากหลังคาก็ยิ่งลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ นี่เองคือเหตุผลที่ว่าหลังคาโค้งป้องกันน้ำรั่วได้ดีกว่าหลังคาจั่วนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก บ้านและสวน