5 ข้อต้องห้ามให้นมลูกที่คุณแม่ควรรู้ เมื่ออยู่ในระหว่างได้รับยาต่างๆ


2019-09-12 14:54

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 139

สุขภาพร่างกายของผู้เป็นแม่นั้นส่งผลสำคัญโดยตรงต่อลูก เพราะหลังคลอดคุณแม่จะต้องให้นมลูกด้วยตัวเอง แต่หากร่างกายเกิดความบกพร่องหรือเกิดอาการป่วยใดๆ ก็จะทำให้ลูกไม่สามารถรับสารอาหารจากน้ำนมได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับคุณแม่ที่ได้รับยาหรือสารบางชนิด ก็จะไม่สามารถให้นมลูกได้ด้วยเช่นกัน วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า แม่ที่ได้รับยาหรือสารชนิดไหนบ้าง ที่ไม่สามารถให้นมลูกโดยตรงได้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ข้อใหญ่ๆ ดังนี้

  • คุณแม่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและกำลังรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเคมีบำบัดนั้น จะต้องหลีกเลี่ยงการให้นมลูกโดยตรง เพราะคุณอาจจะได้รับผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดจนถึงขั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถผลิตน้ำนมได้ตามต้องการ อีกทั้งยาเคมีบำบัดบางตัวอาจจะส่งผลกระทบต่อสารอาหารในน้ำนม จึงควรงดให้นมในช่วงได้รับยาดังกล่าว

  • คุณแม่ที่ได้รับสารกัมมันตรังสี

คุณแม่ที่ป่วยและต้องได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงการให้นมลูก เพราะน้ำนมที่ไหลออกมานั้น อาจจะมีสารปนเปื้อนซึ่งจะไหลออกมาจากทางน้ำนมและส่งผลกระทบต่อตัวลูกได้

  • คุณแม่ที่ใช้ยาเสพติด

คุณแม่ที่ใช้สารเสพติดที่มีส่วนประกอบของแอมเฟตามีน ซึ่งอยู่ในยาเสพติดประเภทโคเคน และเฮโรอีน ไม่ควรให้นมลูกด้วยตัวเอง เนื่องจากสารเสพติดต่างๆ เมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณมากจะถ่ายทอดออกมาทางน้ำนมและส่งผลให้ลูกที่กินน้ำนมนั้น มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน หรือร้องไห้บ่อย ไม่สามารถหลับได้สนิท

  • คุณแม่ที่ได้รับรังสีไอโอดีน-131

รังสีไอโอดีน-131 หรือน้ำแร่รังสี เป็นรังสีที่คุณแม่อาจจะได้รับเข้าร่างกายในขั้นตอนของการวินิจฉัยโรค ซึ่งปกติแล้ว แพทย์จะไม่ใช้รังสีนี้กับผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์ แต่ถ้าหากคุณแม่ได้รับรังสีเข้าร่างกายแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการให้นมลูกโดยตรง

  • คุณแม่ที่มีสารนิโคตินในร่างกาย

คุณแม่ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ หากยังไม่สามารถเลิกขาดได้ก็จะไม่สามารถให้นมลูกได้ เนื่องจากนิโคตินที่คุณแม่ได้รับนั้น อาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำนม ทำให้ลูกได้รับสารเสพติดนี้เข้าร่างกายด้วยนั่นเอง


คุณแม่ที่ได้รับยาหรือสารประเภทดังกล่าวนี้ ควรเปลี่ยนวิธีให้นมลูกด้วยตัวเองมาเป็นการชงนมผงให้ดื่มแทน เพื่อสุขภาพที่ดีและสารอาหารที่ลูกควรได้รับอย่างครบถ้วน แต่ถ้าหากคุณแม่อยากที่จะให้ลูกได้รับสารอาหารจากนมแม่โดยตรง ก็จำเป็นที่จะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงที่สุด หรือรอให้หายป่วยจากโรคก่อนเพื่อให้ร่างกายของคุณพร้อมที่จะให้นมลูกได้ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยตามมา