Polycarbonate Twin Wall Sheet (แบบลูกฟูก)


2018-10-23 16:25

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 179

ภาพจาก printerrest

Polycarbonate Twin Wall Sheet/Hollow Sheet แบบลูกฟูก ถ้ามองดูผิวเผินแล้วจะดูคล้ายแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด มีความหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร ลักษณะแผ่นจะเรียบโมเดิร์นมีช่องว่างตรงกลาง มีความยืดหยุ่นสูง ปัญหาที่เกิดจากแบบลูกฟูกคือถ้าการติดตั้งไม่ดีมักจะมีปัญหาน้ำขัง แผ่นกรอบแตก และเกิดปัญหาตะไคร่เกาะในช่องว่างระหว่างแผ่นได้ แต่ด้วยความหนาที่มากกว่า ทำให้กันความร้อนได้ดีกว่าแผ่นเรียบ